Hvilken slags materiale er Kumon Maths 5A Tal op til 100 og håndskriftsopgaver.

2023-05-25

matematik

t f B! P L

I hvilken alder er Kumon Maths 5A undervisningsmaterialer?

Kumon Maths 5A svarer til et niveau svarende til 4 år.

I Kumon er A-materialerne i alle fag på et niveau svarende til 6 år; børn under 2 år studerer i et separat materiale kaldet "Baby Kumon", så det er generelt sikkert at antage, at 2A og 3A er for 5-årige, 4A og 5A er for 4-årige og 6A og derunder er for 3-årige...

Hvilken slags undervisningsmateriale er Kumon Math 5A?

Formålet med Kumon Maths 5A-materialerne er følgende.

Gennem at tælle illustrationer og ●, læse taltabeller og tal og finde tal i taltabeller er målet "at kunne læse og let opremse taltabeller og tal op til 50" og "at forstå rækkefølgen af tal op til 50". Ved at blive fortrolige med tal op til 100 udvikler børnene desuden evnen til at gå videre til 4A-materialet.

I 6A har børnene kun arbejdet med tal op til 10, mens de i 5A vil arbejde med tal op til 100. Der er et stort overlap med 6A med hensyn til talsang og forståelse af talforløb, men der er forskelle med hensyn til tallene.

Lad os se nærmere på materialet. Matematik 5A består af 200 udskrifter, hvis indhold stort set er fordelt på følgende måde.

| Materiale nummer | Indhold | | | | --- | --- | --- | 1-100 | Læsning af tal (op til 30) | | 101-130 | Tælle tal (op til 30) | | 131-160 | Tælle tal (op til 40) | 161-190 | Tælle tal (op til 50) | 191-200 | Store tal |

I afsnittet "Tælling af tal" tæller og læser børnene tal, ligesom de gør i 6A, men med det maksimale antal øget fra 10 til 30.

I "Number Rhyme" arbejder børnene med fortløbende tal. Der stilles spørgsmål som "Cirkel 10, 11, 12" eller "Tegn en linje gennem 21, 22, 23, 24, 25, mens du læser dem". Indtil videre har vi læst tallene ét ad gangen, men fra nu af vil vi behandle tallene som en række tal.

I afsnittet "Store tal" behandles tal over 51 på én gang på ti udskrifter. Det samme materiale som i 'Læsning af tal' anvendes med tallene 51 og derover.

Flaskehalsen er ikke tallene, men stregerne

Flaskehalsen i 5A er faktisk ikke tallene, men stregerne.

Der er naturligvis vanskelighederne ved at komme i gang med at arbejde med tocifrede tal. Jo mere tallet stiger, jo vanskeligere bliver det at huske det, og du skal forstå mønsteret med at tælle til 10, derefter øge med 1 til nærmeste 10 og derefter tælle igen fra 1 til nærmeste 1.

Dette er imidlertid en vanskelighed, som forældrene kan forestille sig, så de gradvist kan lære deres børn begrebet tal i hverdagen.

Den barriere, der står i vejen her, er dog skrivehåndtaget.

I Kumon Maths foregår indlæringen via udskrifter, så det er vigtigt at kunne skrive tal fra et tidligt tidspunkt; i 6A foregår indlæringen med forældrenes hjælp, men fra 5A er der materiale i Kazuno-narabi, som kræver, at barnet selv skal tegne stregerne.

Selv om de forstår selve talfølgen, vil de derfor ikke kunne gå videre til det næste materiale, hvis de ikke kan tegne en linje, hvis de ikke kan tegne en linje. Forældrene er ofte uvidende om, at det at tegne linjer er en vigtig del af aritmetikindlæringen, og det kan let føre til tidstab på uventede steder.

Den fysiske udvikling i barndommen kan gøre det svært at tegne en lige linje.

Endnu mere besværligt er det, at børn måske ikke er i stand til at tegne lige linjer i en tidlig alder på grund af fysiske problemer.

Hos børn under fire år er knoglerne i armen og håndleddet måske endnu ikke sat fast. I denne tilstand kan håndleddet ikke holdes på plads, og der kan ikke tegnes lige linjer. Hvis du tvinger dem til at øve sig, kan de udvikle mærkelige vaner og ikke være i stand til at skrive pænt.

Tænk på den præventive læring som det egentlige arbejde, efter at eleverne har behersket penselstrøgene.

Kumons tiltrækningskraft ligger i den foregribende læring, så det er let at ville komme videre fra en tidlig alder. Men så længe håndskrift er en flaskehals, er det svært at være effektiv, selv om man har travlt med at komme videre.

Når man lærer matematik med Kumon, bør man tænke på, at det først er, når børnene mestrer penselstrøgene, at de for alvor kan gå videre til næste niveau. Hvis dette ikke kan vente, bør man overveje læring, der kan foregå uden skriftlighed, f.eks. tablet-læring.

QooQ