Hvilken slags materiale er Kumon Maths 4A Det er en enhed til at lære at skrive tal

2023-05-25

matematik

t f B! P L

Hvilket aldersniveau er Kumon Maths 4A udviklet til?

Kumon Maths 4A svarer til et niveau svarende til 4 års alderen.

I alle Kumon-fag er A-materialerne på et niveau svarende til 6. Under 2 år studerer børn i et separat materiale kaldet "Baby Kumon", så det er generelt sikkert at antage, at 2A og 3A er for 5-årige, 4A og 5A er for 4-årige og 6A og derunder er for 3-årige...

Hvilken slags undervisningsmateriale er Kumon Math 4A?

Formålet med Kumon Math 4A-materialerne er følgende

At forbedre elevernes evne til at skrive tallene 1-50 samt at uddybe deres forståelse af talfølger gennem læsning af taltabeller og talskrivning og at udvikle deres evne til at gå videre til 3A-materialerne. Målet for læsning af taltabeller er 100.

Selv om betydningen af stregen også var høj i 5A, kan man sige, at næsten alt indhold i 4A er centreret om stregen. Punkter som læsning af tal og forståelse af talfølger testes fortsat, men behandles som et ekstra element i forhold til skrivning.

Lad os se nærmere på materialet. Kumon Maths 4A består af 200 udskrifter, men her er en opdeling af materialet.

Materiale nummer | Indhold | | | | | --- | --- | 1-40 | Numerisk sporing | | | 41-100 | Goodwill op til 10 | | | | 101-120 | Goodwill op til 20 | | | | 121-140 | Goodwill op til 30 | | | 141-200 | Tal op til 50 | | | 141-200 | Tal op til 50

Alt indhold handler om at skrive tal.

Numerisk sporing af tal

Spor og skriv tal fra 1 til 10. Illustrationer og hjælp til stregrækkefølge giver et godt første skridt til at skrive tal.

Renshu op til 10, Renshu op til 20, Renshu op til 30

Øv dig i at skrive tallene i de tomme felter i stedet for at spore dem. Tallene skrives med en model, så målet er at kunne skrive talformen korrekt uden hjælp.

Tal til 50

Ud over at skrive tal lærer eleverne at skrive tal i form af udfyldning af tomme felter, idet de kombinerer de færdigheder, de har erhvervet op til 5A, med de skrivefærdigheder, de øvede sig i 4A.

Fokus er på at skrive tal, hvilket vil danne grundlag for den fremtidige læring.

Størrelsen af de tal, vi dækker, er den samme som tidligere: I 5A havde vi allerede materiale til at læse tal op til 100, så der er ingen tal, som vi ser for første gang i 4A.

I stedet skal eleverne fra nu af kunne skrive de tal, som de kun har læst indtil nu.

I 5A skulle man stadig kunne skrive, men i stedet for at skrive selve tallene blev man bedt om at tegne en streg gennem rækkefølgen af tallene; i 4A skriver man selve tallene, hvilket kræver en mere avanceret evne til at bruge sin skriftsprog.

Indarbejd en række forskellige muligheder for at forbedre dine skrivefærdigheder i din hverdag!

For at kunne mestre Kumon Math 4A er det vigtigt at indarbejde skrivemuligheder i en række forskellige situationer, ikke kun i Kumon Math.

Der er brug for forskellige færdigheder for at skrive tal.

  • Bevarelse af balance i hele bogstavet.
  • At holde tallet inden for rammen.
  • At huske tallets form og rækkefølge af streger.

På grund af de komplekse færdigheder, der kræves, er det vigtigt at bruge en række forskellige metoder frem for kun én effektiv metode.

F.eks. er malebøger effektive til at øge bevidstheden om at skrive inden for rammen. Tegning vil skabe en bevidsthed om den overordnede balance. Der kan hænges talplakater op i huset for at hjælpe med at huske tallets form. Kumon japansk og Zun Zun vil forbedre evnen til at skrive sig selv.

Kumon Math 4A er et tidskrævende område, da det kræver omfattende færdigheder. Tag dig god tid med tilgangen og gå videre til det næste materiale.

QooQ