Hvilken slags materialer er Kumon Japanese A1 & A2 En anden ting at starte med starten af katakana og kanji

2023-05-19

Japansk (sprog)

t f B! P L

Kontrol af placeringen af A1 i den samlede Kumon Japanese

A I er begyndelsen af materialet på det elementære niveau. Se først Kumon-fremskridtstabellen for at få et overblik over det overordnede billede.

I materialet for de tidlige børn blev tallet foran A'et mindre og mindre, "8A→7A→6A". Når du kommer til materialer på grundskoleniveau, skrider materialet frem i rækkefølgen "A I → A II → B I → B I → B II". Når alfabetet rykker et bogstav fremad, rykker klassetrinet også et bogstav fremad. Derfor er A I-materialet den første halvdel af materialet på første klassetrin.

I hvilken alder studeres materialerne?

Dette er den første halvdel af materialet på første klassetrin. Hvis du lige er begyndt med Kumon, vil selv børn i 2. klasse ofte begynde omkring dette tidspunkt. Hvis dit barn derimod startede Kumon tidligt i førskolealderen, er det på dette tidspunkt, at det gradvist vil begynde at gå videre til materiale, der er længere fremme end dets alder. Nogle børn kan begynde med dette materiale i en alder af fire eller fem år.

Hvilken slags undervisningsmateriale er Kumon Japanese A1 og A2?

Lad os tjekke karakteristika for hvert af undervisningsmaterialerne A I og A II ved at henvise til forklaringerne i Kumon Officials.

Lad os først tjekke forklaringerne på Kumon-formlen for A I.

Det er vigtigt at bemærke, at Kumon-formlerne for A I opregner læringselementer, der hælder mere til viden, såsom katakana, kanji og grammatik.

Selv om Kumon har et stærkt indtryk af at forbedre læseforståelsen, er der en overraskende stærk tendens til at konsolidere grundlæggende viden på de lavere klassetrin i Kumon. Selv i A I er 70 % af materialet viet til kanji og katakana og 20 % til grammatik.

Derefter skal du tjekke forklaringerne på Kumon-formlerne i A2.

Ved at læse teksten, finde svarene og afskrive dem nøjagtigt vil du konsolidere din grundlæggende læringsindstilling. Styrk evnen til at læse, mens du altid visualiserer indholdet, og styrk grundlaget for billedlæsning ved at være opmærksom på rækkefølgen af tekstens indhold. 98 kanji-tegn (de fleste fra 1. klasse, nogle fra 2. klasse), der er gennemgået i A I- og A II-materialet, gennemgås med udgangspunkt i form og stregrækkefølge.

Udtrykket "billedlæsning" anvendes.

I tidligere Kumon-materialer kunne spørgsmålene klares ved at forstå en enkelt sætning; i 2A var der spørgsmål om læsning af sætninger på op til 100 tegn, men nuancerne i spørgsmålene var mere som at udtrække og skrive en enkelt sætning fra teksten end at kræve forståelse af tekstens flow eller helhed. Der blev ikke stillet så store krav til forståelsen.

I AII er sætningerne mindre lange end tidligere. I stedet skal du forstå indholdet, svare på rækkefølgen af begivenhederne i historien og forstå og uddrage hvem der gjorde hvad i teksten.

Inden du går i seng, skal du først i bad. Derefter renser jeg mine tænder. Q1: Hvad gør du først, inden du går i seng?

Sværhedsgraden af de anbefalede bøger svarer ikke nødvendigvis til den læseforståelse, der kræves for at løse spørgsmålene.

Det, du skal være opmærksom på i forbindelse med A-materialer, er niveauforskellen mellem de anbefalede bøger og de udskrifter, som du skal være opmærksom på.

Fra og med 5A udgiver Kumon anbefalede bøger for den pågældende klasse; fra og med A-materialer bruges de anbefalede bøger til at citere passager til spørgsmålene.

Fra omkring 3A begynder man at se sætninger af en vis længde, og fra A-materialet anvendes de anbefalede bøger også i spørgematerialet, og selv om det er billedbøger, vil man læse sætninger af en vis sværhedsgrad.

Spørgsmålene i Kumons A-materialer gik ud på at svare på rækkefølgen af begivenhederne i historien og hvem der gjorde hvad. Dette er dog ikke den eneste færdighed, der kræves, når man læser de anbefalede bøger til A-materialerne for klassetrin.

Den anbefalede læsning i klasse A er klart på et højere niveau end spørgsmålene i A-materialerne.

De bøger, der anbefales til A-materialer, omfatter f.eks. Kon to Aki. Historien handler om et tøjdyr, Kon, der tager til sin bedstemor i klitterne for at få ordnet sin arm. Aki-chan bliver reddet af Kon undervejs, men da hun ser Kon's hale blive fanget i døren og blive taget af en hund, begynder Aki-chan at få lyst til at hjælpe Kon.

Alternativt er der en historie om en "hvid kanin og en sort kanin". De to kaniner er meget gode venner, men den sorte kanin ser nogle gange trist ud. Da den hvide kanin spørger hende, hvad der er galt, får hun at vide, at hun fremsætter et ønske om, at de to skal blive sammen for evigt. Historien fortsætter med at fortælle, at de så bliver gift.

Begge disse historier kan ikke forklares alene ud fra rækkefølgen af historierne eller hvem der er hvem-delen af historien. Hovedpersonen har et formål med historien, så det er nødvendigt ikke kun at forstå rækkefølgen, men også at forstå, at begivenhederne sker i den proces, hvor personerne forsøger at opnå noget. Hovedpersonerne har også forskellige følelser, som f.eks. tristhed og beslutsomhed. Du skal også være i stand til at forstå de følelser.

Med andre ord svarer den evne, der kræves for at læse selve den anbefalede bog, ikke til sværhedsgraden af spørgsmålenes indhold.

Diskrepansen mellem spørgsmålenes sværhedsgrad og selve bogens sværhedsgrad begynder at vise sig i A-materialet.

Det er omkring A-materialerne, at denne uoverensstemmelse begynder at vokse, og hvis der ikke træffes foranstaltninger, vil uoverensstemmelsen blive fatal et eller andet sted efter B-materialerne.

Ikke kun i Kumon, men også i japansk er det kun de dele, der er nødvendige for at løse problemerne, der uddrages, så indtil et vist punkt er det muligt at løse problemerne, selv om man ikke kan læse selve bogen. Hvis tekstens sværhedsgrad og læseforståelse divergerer for meget, opstår der en situation, hvor man slet ikke kan forstå betydningen af hverken spørgsmålene eller teksten.

Dette fænomen kan opstå uanset hvilket materiale du bruger, men det er særligt sandsynligt, at det opstår med Kumon. Det skyldes, at Kumon tilbyder præventiv læring. Hvis de kan løse opgaverne, vil Kumon-materialerne gøre hurtige fremskridt, så det er meget muligt, at deres læsefærdigheder ikke har indhentet dem.

Læseevnen gør forskellen mellem dette og yderligere fremskridt.

Der er flere mulige modforanstaltninger.

For det første, forebyggelse. En måde er at bede Kumon-læreren om at anmode om en forsinkelse af fremskridtene med det japanske sprog. I nogle tilfælde ønsker nogle lærere at sigte mod høj progression og komme hurtigt videre. Ved at bede om grundig repetition som en forældreanmodning kan du forebygge faren for at gå i stå.

Hvis der allerede er gjort for store fremskridt, kan det være en effektiv modforanstaltning at gå betydeligt tilbage. Selv om et tab af motivation er uundgåeligt, kan man gå tilbage til det stof, man er gået i stå i, efter at have lagt fundamentet endnu en gang.

Og den mest effektive modforanstaltning er læsning. Du kan tilegne dig omfattende læsefærdigheder ved rent faktisk at læse en hel bog, som du burde læse på dette tidspunkt, og ikke nøjes med at nøjes med at kunne løse opgaverne. Hvis man spørger dem, hvad de synes om det, de har læst, kan man gætte sig til, hvor meget de forstår bogens indhold. Du kan også mindske risikoen for at måle dine elevers evner ved kun at se på Kumon-materialets sværhedsgrad og blive skuffet senere, når de ikke er så stærke, som du troede, de ville være.

Kumon-formlen nævner også, at læsning er afgørende for gode læringsresultater med Kumon.

I mere end 60 år har Kumon Institute of Education arbejdet på at udvikle børns færdigheder gennem personlig og akademisk vejledning, og det har vist sig, at alle elever, der har vist fremragende læringsresultater i Kumon-klasser, uden undtagelse har høje læsefærdigheder. De fleste af disse elever bliver udsat for en bred vifte af sprog gennem historiefortælling fra en tidlig alder og har en rig kommunikation mellem forældre og børn. Dette grundlag sætter dem i stand til aktivt at læse bøger på egen hånd og tilegne sig avanceret viden og en rig følsomhed gennem selvlæring. Læsefærdigheder er grundlaget for al læring.

Med andre ord er det for at opnå fremragende resultater med Kumon-metoden ikke nok blot at udfylde Kumon-udskrifter. I enhver krammeskole eller eksamenskrammeskole opstår der naturligvis forskelle mellem eleverne, men i Kumon er forskellen baseret på læsefærdigheder.

Dette er meget nyttig information, hvis du kender den. Hvis du ved, hvor forskellen opstår, er det let at træffe modforanstaltninger. Hvis det er en faktor, der ikke let kan gribes ind, f.eks. husstandsindkomst eller intelligens, men hvis læseevnen er vigtig, og man bare skal arbejde hårdt på at læse for sine børn, så er det et område, hvor man let kan gøre en indsats.

Konklusion.

Med starten af A-materialerne er andelen af indlæring af grundlæggende viden steget meget. Hvis de kan studere støt, vil deres ordforråd vokse, og de vil kunne komme videre, men det er også rigtigt, at der lurer en flaskehals i læseforståelsen. Mens vi fortsætter med at studere stoffet, skal vi forberede os på fremtiden ved at få eleverne til aktivt at læse bøger.

QooQ